עינית (קצה חוט ל 1,000 יחידות) שקוף למסילה לרומי

נגישות