סט 20 מ”מ נפחות מתארך 4.00 סופית פלסטיק נחושת נפחות
3690821034086

נגישות