סט 20 מ”מ נפחות מתארך 4.00 סופית פלסטיק ברונזה
3690821033089

נגישות