סט 20 מ”מ נפחות מתארך 3.50 סופית פלסטיק נחושת
3690821025084

נגישות