דקורית בע”מ, מייחס חשיבות רבה לביצוע התאמות נגישות לאנשים עם מוגבלויות. הרשת משקיע לאורך זמן מאמצים בשיפור הנגישות ופועלת באופן מתמיד לשם כך, במטרה להעניק חווית שירות העונה לצרכים הייחודיים של לקוחות עם מוגבלות. התאמות אלו נעשות תוך עמידה בהוראות חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, והתקנות על פיו.

נגישות באינטרנט:

אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות והוא הוקם בהתאם להנחיות התקן הישראלי (ת”י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA.

האתר פועל בהתאם להנחיות הנגישות בתקן הישראלי 5568 “קווים מנחים – לנגישות תכנים באינטרנט” לרמה AA . תקן ישראלי זה זהה למסמך הקווים המנחים של הארגון הבינלאומי העוסק בתקינה ברשת-   Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.

יש לציין כי למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר, ייתכן ויתגלו חלקים באתר שטרם נגישים, ייתכן ועדיין יימצאו באתר מסמכי PDF אשר טרם הונגשו. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותנו לאפשר שימוש בו עבור כלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות.

במידה ונתקלתם במסמך כזה, או בכל בעיית נגישות או בעיה אחרת בתפעול האתר, נשמח לשמוע על כך.

השימוש באתר:

להלן חלק מהפעולות שבוצעו במסגרת הנגשת אתר האינטרנט:

  • מתן חלופה טקסטואלית לכל רכיב שאינו טקסט.
  • שימוש בקישורים טקסטואליים וגם בקישורים גראפיים.
  • כלל הפעולות באתר ניתנות לביצוע וניווט באמצעות המקלדת.
  • הוספת קישורים מהירים המאפשרים לגולשים לדלג על הקראת התפריטים ולעבור ישירות לתוכן העמוד.
  • שימוש בניגודיות נכונה, בכדי לאפשר טקסט קריא ככל הניתן.